انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت

انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت

انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت

انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت | اوایل سال ۱۹۶۶، کارل استینبوک، سایبرنیتس آلمانی، به آینده نگاه کرد و پیش بینی کرد که هیچ محصول صنعتی وجود نخواهد داشت که توسط کامپیوتر کنترل شود. امروز ما در مورد “اینترنت چیزها” صحبت می کنیم، جایی که کامپیوترها بیشتر و بیشتر از بین می روند و با اشیاء هوشمند جایگزین می شوند. تکنولوژی کامپیوتری کوچکتر و کوچکترمی شوند و مردم را در فعالیتهای روزمره خود،  کمک می کنند. برنامه های کاربردی مانند برنامه ها هر دستگاهی را که بخشی از اینترنت است، کنترل می کند. خانه هوشمند، اینترنت چیزها در خانه است. چالش اینجاست که با استفاده از یک استاندارد باز که در امنیت داده ها و حفاظت داده ها در نظر گرفته می شود، ارتباطات در سراسر سیستم عامل های مختلف برقرار شود.

 

انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت

انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت | یکی از هر هفت آلمانی (۱۴ درصد) از سن ۱۴ سالگی از برنامه های کاربردی خانه هوشمند استفاده می کند. بر اساس یک نظرسنجی نمایندگی توسط انجمن دیجیتال بیتکام، این معادل با بیش از ۱۰ میلیون نفر است. این بررسی همچنین نشان می دهد که پتانسیل بازار برای سیستم های هوشمند و سیستم های از راه دور به شرح زیر است.

  • تقریبا دو  از  سه  نفر از مصرف کننده (۶۲ درصد) می توانند تصور کنند که سیستم های کمک رسانی برای بستگان بیمار و سالخورده وجود دارد
  •  ۴۲ درصد می توانند ترموستات برنامه ریزی شده برای سیستم های گرمایشی را تصور کنند.
  • تقریبا چهار نفر از هر ده نفر  (۳۸ درصد) سیستم های امنیتی کنترل از راه دور را با اتصال به اینترنت نصب می کنند
  • ۱۲ درصد از این افراد برنامه های خاصی برای انجام این کار دارند.

انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو تکامل و پیشرفت است پیشبینی می شود تا سال ۲۰۱۹ سهم انترنت اشیاء و خانه هوشمند در زندگی روزمره مردم بسیار پیشرفت کرده و رفته رفته بسته به مدل زندگی هر فرد  به نیازی برای جامعه قلمداد گردد

درباره نویسنده

مرتضی مجیدی