دزدگیر GMK مدل ۸۹۰

 

با دارا بودن ویژگی ظبط دو پیام جداگانه برای اعلام حریق و سرقت ، قابلیت پاک کردن ریموت توسط مدیر از طریق پام کوتاه توانایی ثبت کردن سی اتفاق جداگانه در حافظه سیستم با ذکر روز و ساعت دقیق با تاریخ شمسی و ساعت دیجیتالی

دزدگیر GMK
دزدگیر GMK

دزدگیر GMK مدل ۹۱۰

 

قابلیت ضبط ۲ پیــام مجـزا ویـژه اعلام حریـق و اعلام سـرقت ، حذف ریموت کنترل توسط مدیر از طریق SMS ، با انتخاب نوع ریموت ، ثبــت ۳۰ وقــایع در حـافـظـه سیستـم با ذکـر سـاعت و تـاریخ ، دارای سـاعــت دیـجـیـتـال تـاریــخ شـمـسـی و ایــام هـفـتــه ، کـنــتــــرل ۵ وسـیـلــه بــرقـــی تـوســط ۴ رلــه مـخـصــــوص ، هشـدار قطـع برق و وصـل برق به صـورت سخنگو از طریق تمـاس و ارسـال پیامک (برق وصـل شـد – برق قطـع شـد)

دزدگیر GMK مدل ۶۵۰

 

دارای قـابلیـت تحریک سـطحـی و لـحظـه ای
پشتیبـانـی از مگنت ، سنسـور و چشم بـی سیـم
امکان پخـش فوری آلارم در صـورت قطـع برق
فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از هر کجای دنیا
زون ۲۴ ساعته (NO و NC) با سیم و بی سیم