نمونه خانه ای هوشمند

نمونه خانه ای هوشمند

نمونه خانه ای هوشمند

نمونه خانه ای هوشمند | نمونه کنترل کردن بخشی از خانه از محلی دیگر ، روشن کردن سیستم سرمایشی و گرمایشی ، روشن کردن لامپ ها و … که توسط گروه هوشمندی اجرا گردیده نمونه خانه ای هوشمند | در این قسمت از سایت، شرکت آرمان الکترو هوشمند پارس (هوشمندی) قصد دارد تا ویدیو های مربوط به پروژهایی که شخصاً خود مجری اجرای آن بوده را به نمایش بگذارد همچنین شما خوبان قادر خواهید بود در همینجا ویدیو های مربوط به خانه هوشمند را مشاهده فرمائید تا هر چه کاملتر و بهتر با معنی و قابلیت آنها آشنا شوید و همین طور می توانید ویدیو های مربوط به تکنولوژی های روز را نیز به تماشا بنشینید تا هرر چه بیشترر با تکنولوژی های دنیای پیرامون خود آشنا گردید و هر کدام را به نسبت نیاز در زندگی شخصی خود بکار ببندید،زیرا همه به این امر واقف هستیم که امروزه بدون استفاده درستت ازز تکنولوژی زندگی برای ما بسیار سخت خواهد بود به همین دلیل بسیار مهم است که ما اساس کار خود را در شرکت آرمان الکترو هوشمند پارس(هوشمندی) به طور کلی آشنا کردن مردم با تکنولوژی های روز قرار دادیم زیرا بر این باوریم ایران و ایرانی شایسته زندگی راحت وو با آسایش است. امید آنکه مطالب اینن ویدیوها که از طریق شرکت آرمان الکترو هوشمند پارس (هوشمندی) تهیه گردیده برای شما مخاطبان محترم مفید فایده باشد و از آن استفاده کامل را ببرید

آسایش و آرامش حق شماست برای هوشمند سازی خانه خود همین امروز اقدام کنید

درباره نویسنده

مرتضی مجیدی