آخرین ارسال ها

هزینه تقریبی هوشمند سازی ساختمان

هزینه تقریبی هوشمند سازی ساختمان

هزینه تقریبی هوشمند سازی ساختمان | ساختمان هوشمند* هوشمند سازی* خانه هوشمند تمام این اسم ها و لغات برای ما آشنا هستند...
0
مانند Iron Man زندگی کن با الکسا آمازون اکو

مانند Iron Man زندگی کن با الکسا آمازون اکو

مانند Iron Man زندگی کن با الکسا آمازون اکو | ویدیو بسیار زیبا در مورد قابلیت دستور دادن به منشی سخن گوی...
0
سیستم های اعلام سرقت تبهکاران را فراری می دهند

سیستم های اعلام سرقت تبهکاران را فراری می دهند

سیستم های اعلام سرقت تبھکاران را فراری می دھند | مطالعه جدیدی که در دانشکده عدالت کیفری دانشگاه راتجرز در سان فرانسیسکوی ایالات...
0
چگونه برای بهبود ایمنی مواد غذایی عمل کنیم

چگونه برای بهبود ایمنی مواد غذایی عمل کنیم

چگونه برای بهبود ایمنی مواد غذایی عمل کنیم | ایمنی مواد غذایی در سراسر سوپرمارکت ها پیشرفت می کند، زیرا خرده فروشان...
0
آيا خانه هوشمند يک ضرورت است؟

آيا خانه هوشمند يک ضرورت است؟

آيا خانه هوشمند يک ضرورت است؟ | سينمای خانگی غول پيکر، سيستم های روشنايی خودکار و نوآورانه، بلندگوهای صدايی محيطی قدرتمند، اتوماسيون خانگی...
0
خانه های پیشرفته با ابزارهای همراه هوشمندتر می شوند

خانه های پیشرفته با ابزارهای همراه هوشمندتر می شوند

خانه های پیشرفته با ابزارهای همراه ھوشمندتر می شوند | به طور روزافزونی خانواده ھا به سمت ابزارھای ھمراه روی می آورند تا...
0
در خانه هوشمند امنیت ارجحیت زیادی دارد

در خانه هوشمند امنیت ارجحیت زیادی دارد

در خانه هوشمند امنیت ارجحیت زیادی دارد | وقتی به اتوماسیون خانگی فکر می کنید، چه چیزی به ذھنتان خطور میکند؟ آیا به...
0
فنس های الکتريکی

فنس های الکتريکی

فنس های الکتريکی حصاری است که از شوک های الکتريکی استفاده می کند تا حيوانات و انسان ها نتوانند از آن عبور...
0
ساعت هوشمند گارمین

ساعت هوشمند گارمین

ساعت هوشمند گارمین | کنترل هوشمند خانه با ساعت های گارمین کاری مشترک از سامسونگ و گارمین که به شما این امکان...
0
شناخت و انتخاب «گیت کنترل نفر»

شناخت و انتخاب «گیت کنترل نفر»

شناخت و انتخاب «گیت کنترل نفر» | گیت های کنترل نفر در دو نوع ھستند. اولین نوع آنھا دستگاه های فلزیابی ھستند که...
0