سناریو

سناریو روشنایی

سناریو روشنایی

سناریو روشنایی | روشنایی در خانه هوشمند می تواند بسیار در مصرف انرژی به ما کمک کند ما به راحتی با تعریف...
0
سناریو حضور

سناریو حضور

سناریو حضور | یکی از نگرانی های که اغلب ما با آن مواجه هستیم زمانی است که در خانه کسی حضور ندارد...
0
سناریو آتش سوزی

سناریو آتش سوزی

سناریو آتش سوزی | یکی از قابلیت هایی که‌ با داشتن خانه هوشمند از آن بهره می بریم یکپارچه شدن سیستمهاست توسط...
0
سناریو آبیاری

سناریو آبیاری

سناریو آبیاری | یکی از قابلیت های خوب خانه هوشمند توانایی تعریف سناریو برای آبیاری هوشمند باغچه و محیط هایی از این دست...
0
سناریو اتاق کودک

سناریو اتاق کودک

سناریو اتاق کودک | در تعریف سناریو برای اتاق کودک طرح های متفاوتی را می‌توان داشت دما و نور بنا به ساعت و...
0
پس از یک روز پر فشار کاری

پس از یک روز پر فشار کاری

پس از یک روز پر فشار کاری | وقتی کار روزانه شما با تمام فشارها و استرس هایش به پایان می‌رسد تمام...
0