خانه هوشمند

خانه های هوشمند

خانه های هوشمند

خانه های هوشمند | به طور کلی میتوان زندگی کردن به روش آسان تر و اتوماتیک را خانه هوشمند نامید. امروزه ؛...
0
چرا قفل دیچیتال

چرا قفل دیچیتال

چرا باید از قفل دیجیتال استفاده کنیم ؟ برای خیلی از ما پیش آمده که کلید منزل و یا محل کار خود...
0
زندگی هوشمند

زندگی هوشمند

زندگی هوشمند | اتوماسیون خانگی امنیت ارائه میکند و راحتی خیال به ھمراه دارد. در عصر پیشرفته امروزی، آدمھا ھنوز ھم درباره...
0

راهنمای فن آوری تکنلولژی های متصل شده

راهنمای فن آوری تکنلولژی های متصل شده | تصور کنید که بعد از یک خواب خوب. بیدار می شود دقیقا زمانی که...
0
انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت

انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت

انترنت اشیاء و خانه هوشمند به سرعت رو به پیشرفت | اوایل سال 1966، کارل استینبوک، سایبرنیتس آلمانی، به آینده نگاه کرد و...
0
چند دلیل برای داشتن خانه هوشمند

چند دلیل برای داشتن خانه هوشمند

چند دلیل برای داشتن خانه هوشمند | خانه ها باید فضای امن ما باشند، و مجموعه ای از دستگاه های هوشمند خانه می...
0
هوشمندانه زندگی کنیم

هوشمندانه زندگی کنیم

هوشمندانه زندگی کنیم ! | هنگامی که به خانه خود وارد می شوید ، روشنایی دلپذیر است، پرده بالا می آید.  سیستم...
0
4دلیل بزرگ برای سرمایه گذاری در خانه هوشمند

4دلیل بزرگ برای سرمایه گذاری در خانه هوشمند

4دلیل بزرگ برای سرمایه گذاری در خانه هوشمند 1. استفاده از انرژی 4دلیل بزرگ برای سرمایه گذاری در خانه هوشمند | مقدار...
0
خانه هوشمند ایده‌ ی بلند پروازانه تا حقیقت خیره کننده

خانه هوشمند ایده‌ ی بلند پروازانه تا حقیقت خیره کننده

خانه هوشمند ایده‌ ی بلند پروازانه تا حقیقت خیره کننده | بهره ‌برداری از فناوری آنالیز داده‌ ها به منظور افزایش میزان...
0
آپارتمان هوشمند

آپارتمان هوشمند

آپارتمان هوشمند | چگونه آپارتمان خود را به وسیله زی ویو (ZWAVE) هوشمند و توسعه داده ام در وبلاگ hooshmandi.com در مورد...
0