زندگی را ساده کنید

زندگی را ساده کنید

کنترل خانه و اماکن از هر جای دنیا

 زندگی را ساده کنید | به راحتی می توان با داشتن خانه هوشمند نگرانی های خود را کم کرد و از محیطی که درون آن هستیم لذت برد دیگر کنترل خانه و اماکن مختلف از هر جای دنیا نیاز به جادو ندارد و به راحتی می توان از طریق گوشی همراه کنترول همه چیز را در دست داشت به ساده گی فشار دادن یک دکمه!

ادامه خواندن

خانه هوشمند z wave

خانه هوشمند z wave

Zwave Smart Home

خانه هوشمند z wave | همچنین شما خوبان قادر خواهید بود ویدیو های مربوط به خانه هوشمند را مشاهده فرمائید تا هر چه کامل تر و بهتر با معنی و قابلیت آنها آشنا شوید و همین طور می توانید ویدیو های مربوط به تکنولوژی های روز را نیز به تماشا بنشینید تا هرر چه بیشترر با تکنولوژی های دنیای پیرامون خود آشنا گردید و هر کدام را به نسبت نیاز در زندگی شخصی خود بکار ببندید،زیرا همه به این امر واقف هستیم که امروزه بدون استفاده درست از تکنولوژی زندگی برای ما بسیار سخت خواهد بودادامه خواندن

مانند Iron Man زندگی کن

مانند Iron Man زندگی کن

الکسا آمازون اکو

مانند Iron Man زندگی کن | ویدیو بسیار زیبا در مورد قابلیت دستور دادن به منشی سخن گوی منزل خود ( الکسا آمازون اکو ) و اجرای دستورات بدون دردسر  دیگه زندگی با این شرایط رو میتوان با یک هزینه مناسب دارا بود به سادگی زندگی خود را ساده کنید

ادامه خواندن

در سطحی متفاوت زندگی کنید!!!

در سطحی متفاوت زندگی کنید!!!

زندگی متفاوت

در سطحی متفاوت زندگی کنید!!! |  در این قسمت از سایت، ویدیو های مربوط به خانه هوشمند را مشاهده فرمائید تا هر چه کاملتر و بهتر با معنی و قابلیت آنها آشنا شوید و همین طور می توانید ویدیو های مربوط به تکنولوژی های روز را نیز به تماشا بنشینید تا هرر چه بیشترر با تکنولوژی های دنیای پیرامون خود آشنا گردید و هر کدام را به نسبت نیاز در زندگی شخصی خود بکار ببندید.ادامه خواندن

الکسا دسیار هوشمند اعجاب انگیز!!

الکسا دسیار هوشمند اعجاب انگیز!!

الکسا اکو

 الکسا دسیار هوشمند اعجاب انگیز!! | در این قسمت از سایت، ویدیو های مربوط به خانه هوشمند را مشاهده فرمائید تا هر چه کامل تر و بهتر با معنی و قابلیت آنها آشنا شوید و همین طور می توانید ویدیو های مربوط به تکنولوژی های روز را نیز به تماشا بنشینید تا هرر چه بیشتر با تکنولوژی های دنیای پیرامون خود آشنا گردید و هر کدام را به نسبت نیاز در زندگی شخصی خود بکار ببندید.ادامه خواندن

خانه هوشمند چیست ؟

خانه هوشمند چیست ؟

ویدئو خانه هوشمند

خانه هوشمند چیست ؟ | در این قسمت از سایت، ویدئو های مربوط به خانه هوشمند را مشاهده فرمائید تا هر چه کامل تر و بهتر با معنی و قابلیت آنها آشنا شوید و همین طور می توانید ویدیو های مربوط به تکنولوژی های روز را نیز به تماشا بنشینید تا هرر چه بیشتر با تکنولوژی های دنیای پیرامون خود آشنا گردید و هر کدام را به نسبت نیاز در زندگی شخصی خود بکار ببندید.ادامه خواندن

میزهای هوشمند

میزهای هوشمند

میز هوشمند

میزهای هوشمند | در این قسمت از سایت، ویدئو های مربوط به خانه هوشمند را مشاهده فرمائید تا هر چه کامل تر و بهتر با معنی و قابلیت آنها آشنا شوید و همین طور می توانید وئدیو های مربوط به تکنولوژی های روز را نیز به تماشا بنشینید تا هر چه بیشتر با تکنولوژی های دنیای پیرامون خود آشنا گردید و هر کدام را به نسبت نیاز در زندگی شخصی خود بکار ببندید.ادامه خواندن

زندگی هوشمندانه

زندگی هوشمندانه

زندگی کنیم!!

زندگی هوشمندانه | در این قسمت از سایت، ویدئو های مربوط به خانه هوشمند را مشاهده فرمائید تا هر چه کامل تر و بهتر با معنی و قابلیت آنها آشنا شوید و همین طور می توانید ویدیو های مربوط به تکنولوژی های روز را نیز به تماشا بنشینید تا هر چه بیشتر با تکنولوژی های دنیای پیرامون خود آشنا گردید و هر کدام را به نسبت نیاز در زندگی شخصی خود بکار ببندید.ادامه خواندن

بدون استرس میهمانی برگزار کنیم

بدون استرس میهمانی برگزار کنیم

مهمانی بی دغدغه

بدون استرس میهمانی برگزار کنیم | در این قسمت از سایت، وئدیو های مربوط به خانه هوشمند را مشاهده فرمائید تا هر چه کامل تر و بهتر با معنی و قابلیت آنها آشنا شوید و همین طور می توانید ویدئو های مربوط به تکنولوژی های روز را نیز به تماشا بنشینید تا هر چه بیشتر با تکنولوژی های دنیای پیرامون خود آشنا گردید و هر کدام را به نسبت نیاز در زندگی شخصی خود بکار ببندید.ادامه خواندن