خانه هوشمند و ارتقاء امنیت

خانه هوشمند و ارتقاء امنیت

چگونه خانه هوشمند امنیت را تغییر داده است در سال های اخیر، فناوری های خانه هوشمند  به طور چشمگیری چشم انداز امنیت خانه را با تغییرات و تحولات زیادی در طول سال ها روبرو کرده است. برای درک تاثیر خانه های هوشمند در فضای امنیتی، به بررسی دقیق تر در مورد سیستم های امنیتی  قبل و بعد از شروع فن آوری های هوشمند می پردازیم ... ادامه مطلب