تحویل رایگان در تهران و سرتاسر کشور


  • هوشمندی هزینه ارسال کالا ، برای خريدهای بالای 150,000 تومان ( صد و پنجاه هزار تومان ) در تهران عهده دار خواهد بود
  • هوشمندی هزینه ارسال خريدهاي بالاي 700,000 تومان ( هفت صد هزار تومان ) در خارج از تهران را خود بر عهده مي گيرد و خریدار دیگر هیچ گونه هزینه ای را تحت عنوان هزینه حمل و نقل نخواهد پرداخت.