۱۵ روز گارانتی تعویض


  • تمامي كالاها تا ١٥ روز بعد از خريد در صورتيكه از حالت بسته بندی اولیه ( کارخانه ) خارج نشده و مورد استفاده قرار نگرفته باشند امكان تعويض يا مرجوع شدن را دارند و خریدار می تواند کالا را به هوشمندی پس فرستاده و مبلغ پرداخت شده را بازپس گیرد. (در اين شرايط هزينه عودت كالا بر عهده خريدار مي باشد.)
  • در صورت وجود هرگونه ايراد فني تا 7 روز بعد از خريد، در صورت تائيد مشكل توسط كارشناسان هوشمندی، نیازی به ارسال کالا به دفتر گارانتی مربوطه نیست و كالاي معيوب توسط هوشمندی تعويض می گردد.(در این شرایط هزينه عودت کالا بر عهده هوشمندی مي باشد)