شرکت آرمان الکترو هوشمند پارس فعال در زمینه هوشمندسازی منازل و ساختمان ها می باشد. پیاده سازی امنیت منازل، واحد های اداری، ساختمان ها از طریق نصب قفل های دیجیتال، قفل های هوشمند، قفل های الکترونیکی، قفل های رمزی و هتلی توسط این شرکت با سابقه طولانی انجام می پذیرد. استفاده از تکنولوژی های جدید در هوشمندسازی منازل و ساختمان ها از امتیاز های منحصر به فرد این شرکت می باشد.