خانه هوشمند :

خانه هوشمند، خانه ای است که با استفاده از ابزار هایی می توان کنترل برخی از وسایل را به عهده آن قرار داد. در خانه هوشمند برخی کارهای امنیتی خانه به صورت خودکار انجام می پذیرد. قابل ذکر است که برای پیاده سازی این گونه خانه های هوشمند، ابتدا باید زیرساخت های لازم ایجاد شوند. این زیرساخت ها ازقبیل شبکه های باسیم یا بی سیم برای ارتباط تجهیزات هوشمند به مرکز کنترل.